คุณเคยฝันร้ายเกี่ยวกับ Excel หรือไม่ ?

เคยมั้ยที่มีข้อมูลมากมายอยู่บน Excel หลายๆ spreadsheet อีกทั้งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลนั้น update หรือไม่? มีคน edit หรือ delete ข้อมูลนั้นไปหรือยัง? หรือว่าเวลาทำงานบน Excel ที่มีข้อมูลจำนวนมากแล้ว file error และปิดตัวลงแบบที่ยังไม่ได้ save the latest version

การทำงานบนข้อมูลที่มากขึ้นทุกวันมักมีข้อจำกัดบน Excel อาจจะทำให้มี error หากไม่มีการจัดการ และ ควบคุมที่ดีพอ นำมาซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ อีกทั้งการทำงานบน Excel อาจจะใช้เวลามากกว่าเมื่อเทียบกับทำงานแบบ automated by system ซึ่งคุณจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงทีในการนำเสนอต่อผู้บริหารในการตัดสินใจบางอย่างได้

Excel ยังมีปัญหาอีกมากมาย องค์กรอาจจบลงด้วยฝันร้ายของ Excel !

เชื่อว่าที่ผ่านมา เกือบๆ ทุกบริษัทได้มีการลงทุนใน ERP หรือ ระบบ Core Business ต่างๆ เช่น CRM ซึ่งบริษัทเหล่านั้นจะมีจำนวนข้อมูลจำนวนมากมายอยู่แล้ว และในยุคปัจจุบัน มีความคิดริเริ่มด้านการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลภายในองค์กรมากขึ้น เช่น การใช้โดรน หุ่นยนต์อัจฉริยะ แว่นตาอัจฉริยะสำหรับการหยิบสินค้า โดยนักวิเคราะห์ของ IDC (International Data Corporation) คาดการณ์ว่าข้อมูลขององค์กรจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในทุกๆ 18 เดือน สิ่งหนึ่งที่เราทราบ คือ งบประมาณด้านไอทีไม่ได้เพิ่มเป็น 2 เท่าทุกๆ 18 เดือน ดังนั้น เราจะต้องมีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป เราทราบดีว่าหากองค์กรใดมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดจะเป็นสามารถเป็นผู้ชนะการแข่งขันในตลาดได้

จากการที่ปริมาณของข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีคนที่ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเป็นเพียงแค่แหล่งที่มา (source) เท่านั้น ดังนั้นการใช้ Excel เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการที่กล่าวไปข้างต้นได้

โชคดีที่ปัจจุบันมี new innovative software มากมายและองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จาก software เหล่านั้นมาช่วยในการบริหารจัดการกับข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ อีกทั้งการให้บริการจากผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สมัยใหม่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีต เช่น เรื่องของการใช้ระยะเวลา implement ที่สั้นลง เกิด achievement ที่สูงขึ้น, การที่สามารถแสดงผลของข้อมูลได้อย่าง real time เมื่อคำนึงถึงการประยุกต์และนำมาใช้งาน ในระยะยาวจะทำให้องค์การสามารถลดต้นทุนหลายอย่างไปได้ มี ROI ที่สูงขึ้น

เช่นเดียวกัน หากมองในมุมของ Accounting & Finance ขององค์กร เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเชื่อว่าผู้บริหารต้องการใช้ตัวเลขเพื่อวิเคราะห์ performance, target achievement, KPIs, OKRs, ขององค์กร ดังนั้นหากคุณกำลังเผชิญปัญหาเหล่านั้นอยู่ในเรื่องการทำงบการเงินรวม (Consolidation & Reporting) หรือการจัดทำงบประมาณ (Budgeting & Planning) สามารถปรึกษาเราได้ (https://pwlconsultings.com/contact/) เพื่อนำ solution software มาช่วยในการจัดการและแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร

#automatedsoftware #pwlconsultings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s