คุณเคยฝันร้ายเกี่ยวกับ Excel หรือไม่ ?

เคยมั้ยที่มีข้อมูลมากมายอยู่บน Excel หลายๆ spreadsheet อีกทั้งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลนั้น update หรือไม่? มีคน edit หรือ delete ข้อมูลนั้นไปหรือยัง? หรือว่าเวลาทำงานบน Excel ที่มีข้อมูลจำนวนมากแล้ว file error และปิดตัวลงแบบที่ยังไม่ได้ save the latest version การทำงานบนข้อมูลที่มากขึ้นทุกวันมักมีข้อจำกัดบน Excel อาจจะทำให้มี error หากไม่มีการจัดการ และ ควบคุมที่ดีพอ นำมาซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ อีกทั้งการทำงานบน Excel อาจจะใช้เวลามากกว่าเมื่อเทียบกับทำงานแบบ automated by system ซึ่งคุณจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงทีในการนำเสนอต่อผู้บริหารในการตัดสินใจบางอย่างได้ Excel ยังมีปัญหาอีกมากมาย องค์กรอาจจบลงด้วยฝันร้ายของ Excel ! เชื่อว่าที่ผ่านมา เกือบๆ ทุกบริษัทได้มีการลงทุนใน ERP หรือ ระบบ Core Business ต่างๆ เช่น CRM ซึ่งบริษัทเหล่านั้นจะมีจำนวนข้อมูลจำนวนมากมายอยู่แล้ว และในยุคปัจจุบันContinue reading “คุณเคยฝันร้ายเกี่ยวกับ Excel หรือไม่ ?”

Cloud คือ อะไร

“Cloud” หรือที่ย่อมาจาก “Cloud Computing (การประมวลผลระบบคลาวด์)” คือ เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็น Host บริการผ่านอินเทอร์เน็ต (internet) ช่วยให้ผู้ใช้งาน (user) สามารถ จัดเก็บข้อมูล, ดำเนินการ และ จัดการข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยอาจมีค่าใช้จ่ายบางส่วนขึ้นอยู่กับขนาดและระบบของ Host ออนไลน์โดยมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่มาก เมื่อคุณอัพโหลดข้อมูลไปยัง Cloud ผ่านเซอร์วิสต่างๆ (เช่น OneDrive) ไฟล์ของคุณจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังเซอร์เวอร์ที่จับต้องได้ และมีอยู่จริง ซึ่งเครื่อง Server ของผู้ให้บริการ Cloud นั้น ซึ่งมีจำนวนหลายเครื่อง เพื่อให้บริการจัดเก็บข้อมูลทั้งโลก ซึ่งคนทั่วไปนิยมเรียกกันว่า Server Farms ดังนั้น พูดง่ายๆก็คือ Cloud เป็นกลุ่มเครื่อง Server และ ศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการเก็บข้อมูลรอบโลก โดยพื้นฐานคือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิตอล ที่คุณสามารถเก็บไฟล์งานต่างๆ ได้ โดยแตกต่างไปจาก Storage รูปแบบอื่นๆ (เช่น External Harddisk, FlashdriveContinue reading “Cloud คือ อะไร”